Izpitni roki v študijskem letu 

2019/2020

Pregled prijav in ocen zadnjega vpisa

Pregled vseh prijav in ocen